Phân tích tình hình xuất khẩu da giày năm 2023 (Phần 2)

Hợp đồng nhập khẩu màng nhựa polyeste (Part 3)

85 / 100

Phân tích hợp đồng nhập khẩu màng nhựa polyeste Việt Nam – Italia (Ý)

Các giao dịch thương mại quốc tế không chỉ đem tới những hệ quả tích cực cho nền kinh tế mà còn từng bước giúp Việt Nam rút ngắn sự chênh lệch với các nước trong khu vực và trên thế giới. Bởi thế, các hoạt động thương mại quốc tế diễn ra ngày càng phổ biến, giao dịch giữa các thương nhân trong và ngoài nước cũng không ngừng tăng cường. Thông qua phân tích hợp đồng mẫu nhập khẩu màng nhựa, công ty vận tải quốc tế chúng tôi hy vọng hỗ trợ được các doanh nghiệp Việt Nam. Chúng tôi nhận tư vấn hợp đồng nhập khẩu màng nhựa Polyeste Việt Nam – Italia.

PHẦN III: QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Xin giấy phép nhập khẩu

Trong “Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (thông quan)” , mã HS của hàng hóa là 39206900 – trong biểu thuế Việt Nam là tấm, phiến, màng, lá và dải khác, làm bằng plastic, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hay chưa được kết hợp tương tứ với những vật liệu khác và trong mô tả của tờ khai là màng nhựa polyeste, mã code 1401−01−L, chưa gia công, chưa có vật liệu kết dính, kích thước dài x rộng: 900m x1.81m, nhãn hiệu Decoral, hàng mới 100%

Căn cứ theo Phụ lục I: “Danh mục hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam”, của Thông tư số 103/2015/TT-BTC, các loại màng nhựa chưa gia công,  mới 100% thuộc diện phải xin giấy phép nhậpkhẩu của Bộ Tài Chính.

Các thủ tục thuộc nghĩa vụ thanh toán

Phương thức thanh toán: Tín dụng thư (L/C) không hủy ngang.

 • Tín dụng thư:
 • VIETNAM JOINT STOCK COMPANY đề nghị mở L/C cho bên bán là công ty ITALIA S.R.L, ngân hàng mở là Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam, ngân hàng thông báo là BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA, Chi nhánh SOAVE, Swift code꞉BAPPIT11
 • Sau khi L/C được phát hành, Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam gửi 1 bản sao của L/C CTCP ĐÔng ANH LICOGI  để đối chiếu nội dung L/C với yêu cầu mở L/C và hợp đồng, đảm bảo L/C đã phù hợp với hợp đồng.
 • Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam chuyển L/C đến ngân hàng thông báo là BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA, Chi nhánh SOAVE, Swift code꞉BAPPIT22
 • Ngân hàng BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA thông báo và chuyển bản gốc L/C cho công ty ITALIA S.R.L
 • Công ty ITALIA S.R.L lập bộ chứng từ thanh toán sau khi giao hàng và gửi đến BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA, Chi nhánh SOAVE để được thanh toán (số lượng các giấy tờ thành phần trong bộ chứng từ như trong hợp đồng quy định)
 • Ngân hàng BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA chuyển bộ chứng từ cho Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam
 • Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam tiến hành kiểm tra bộ chứng từ phù hợp với L/C và tiến hành thanh toán cho Ngân hàng BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA
 • Ngân hàng BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA ghi có và báo có cho công ty ITALIA S.R.L
 • Ngân hàng HSBC trích tài khoản và báo nợ cho CTCP VIETNAM
 • CTCP VIETNAM xem xét chấp nhận trả tiền cho Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam
 • Ngân hàng HSBC Việt Nam trao bộ chứng từ cho Đông Anh nhận hàng.

Thuê tàu/ lưu cước

Theo EXW Incoterms® 2010, người bán hoàn thành xong trách nhiệm giao hàng khi đặt hàng dưới sự định đoạt của người mua tại nơi giao hàng < xưởng, nhà máy, nhà kho> và không có nghĩa vụ bốc hàng lên phương tiện vận tải < dù có điều kiện hơn về việc này ∕ nếu ng bán bốc hàng thì ng mua phải chịu chi phí, rủi ro về hđ này>, tức là người bán có nghĩa vụ tối thiểu.

 • Như vậy CTCP VIETNAM có nghĩa vụ thuê tàu và chịu mọi chi phí, rủi ro kí hợp đồng vận tải, đồng thời có trách nhiệm thông báo cho công ty ITALIA S.R.L tên tàu, thời điểm và địa điểm giao hàng.

Cụ thể trong Vận đơn đường biển < Original Bill of Lading> có quy định:

 • Cảng bốc hàng꞉ Cảng Renova, Italy
 • Cảng dỡ hàng꞉ Cảng Hải phòng, Việt Nam
 • Địa điểm giao hàng꞉ Cảng Hải phòng, VN
 • Tàu chuyên chở꞉ Tàu viễn dương XIN HONG KONG
 • Thời gian thuê tàu: (không xác định được)
 • Ngày tàu khởi hành: (không xác định được)
 • Ngày chất hàng lên tàu: 24/11/2015
 • Ngày đến dự kiến: (không xác định được)
 • Thông báo tàu đến: (không ghi trong hợp đồng, B/L)
 • Nhận xét:

Ở trong B/L không ghi rõ ngày tàu khởi hành, thời gian bên bán phải thông báo cho người mua về việc tàu đến nên sẽ gây bất lợi cho bên mua trong việc chuẩn bị nhận hàng từ người vận chuyển hoặc chuẩn bị kho bãi để xếp hàng, và trong việc chủ động chuẩn bị làm thủ tục hải quan.

Bảo hiểm

Bảo hiểm đơn có thể chuyển nhượng được để bảo chứng (tiền đảm bảo) cho các rủi ro trong quá trình vận chuyển từ các nhà bảo hiểm.

 • Hợp đồng bảo hiểm
 • Bên mua bảo hiểm: Bên mua
 • Người mua CTCP VIETNAM – công ty chịu trách nhiệm mua bảo hiểm loại A để bảo hiểm cho các rủi ro mà chính CTCP VIETNAM có thể gặp phải trong quá trình vận chuyển hàng từ cơ sở người bán về Cảng Hải phòng
 • Công ty bảo hiểm: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
 • Công ty được bảo hiểm: CTCP VIETNAM
 • Mã hợp đồng mua bán hàng hóa IM.1111/DA-DE
 • Trụ sở thanh toán bảo hiểm: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Địa chỉ: Hanoi, Vietnam

Số điện thoại: 84 4 38211111                         Fax: 84 4 38211111

 • Đồng tiền thanh toán: EUR
 • Điều kiện bảo hiểm: “A” All risk – Bảo hiểm chiến tranh và đình công theo điều khoản chiến tranh và điểu khoản đình công 1.1.82
 • Trong trường hợp hàng hóa bị mất hoặc hỏng hóc có thể gây ra khiếu nại theo đơn bảo hiểm này thì thông báo phải được gửi ngay lập tức cho đại lí giám định “ Bảo hiểm Bảo Việt, Hanoi, Vietnam” hoặc đại lí Lloyd’s gần nhất. Nếu không có đại lí giám định ở địa phương thì người bảo hiểm có thể yêu cầu một giám định viên có đủ tư cách để giám định. Trừ khi có thỏa thuận khác, người bảo hiểm có quyền từ chối giải quyết khiếu nại không được chứng minh trong biên bản giám định.
 • Trị giá bảo hiểm: 38468 EUR.
 • Ngày mở bảo hiểm: 12/11/2015
 • Nhận xét:

Trong trường hợp này bên công ty cổ phần Việt Nam đã không nêu rõ thời hạn thanh toán phí, điều này sẽ gây bất lợi cho bên được bảo hiểm nếu như khi có rủi ro xảy ra mà bên công ty bảo hiểm trì hoãn việc thanh toán thì người chịu thiệt hại sẽ là CTCP Việt Nam.

Không đề cập đến tỷ lệ phí (Rate) và phí bảo hiểm (Premium). Theo tập quán thương mại, phần tỷ lệ phí và phí bảo hiểm người ta thường không thể hiện trên bản Original và Duplicate trong bộ đơn bảo hiểm.

Thông quan nhập khẩu hàng hóa

Khi hàng hóa nhập khẩu về đến cửa khẩu thì bên phía nhập khẩu là Đông Anh tiến hành làm thủ tục hải quan như sau:

 1. Khai tờ khai hải quan và nộp

– Thực hiện khai và nộp qua mạng (sử dụng hệ thống khai báo bằng phần mềm ecuss5)

– Nhận kết quả phân luồng: lô hàng nhập khẩu được phân luồng xanh (miễn kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế)

 1. Nộp thuế nhập khẩu và nghĩa vụ tài chính khác
 2. Nhận hàng từ phương tiện vận chuyển đến

Chuẩn bị trước khi tàu tới cảng

–   Trước khi có ETA (Thời gian dự kiến tàu đến): Thu nhập thông tin về tàu Tàu viễn dương XIN HONG KONG , chuẩn bị chứng từ cần thiết để nhận hàng.

 • Địa điểm xếp hàng: Cảng Hải phòng, Việt Nam
 • Địa điểm bốc dỡ hàng: Cảng Hải phòng, Việt Nam

–   Khi nhận được ETA: Chuẩn bị phương tiện lấy hàng, đăng kí kiểm nghiệm.

Quy trình nhận hàng

–   Nhận giấy thông báo hàng đến (NOR), cầm vận đơn đi lấy lệnh giao hàng (D/O).

–   Xác nhận (D/O).

–   Nhận hàng tại cảng

Kiếm tra chất lượng hàng hóa, kiểm dịch và giám định hàng

Trong quá trình giao dịch không thấy nhắc đến cơ quan kiểm tra, giám định được thoả thuận khi phát hiện có dấu hiệu hàng hoá bị tổn thất nên việc kiểm tra chất lượng hàng hoá trong giao dịch này chỉ bao gồm việc tự kiểm tra của người bán trước khi xuất hàng và người mua khi nhận hàng.

Khiếu nại

Hai bên thực hiện đúng nghĩa vụ và các quy định trong hợp đồng và không có tranh chấp xảy ra trong quá trình đàm phán, kí kết và thực hiện hợp đồng.

Kết quả của giao dịch: Không xảy ra tranh chấp nào trong quá trình thực hiện hợp đồng của hai bên à không có khiếu nại.

Thông qua bài phân tích về hợp đồng nhập khẩu màng nhựa polyeste, bạn đọc phần nào nắm được quy trình nhập khẩu hàng hóa, hợp đồng và các chứng từ liên quan.

Một số hình ảnh hàng vận chuyển xuất nhập khẩu: 

Hợp đồng nhập khẩu màng nhựa polyeste (Part 3)
Hợp đồng nhập khẩu màng nhựa polyeste (Part 3)
Hợp đồng nhập khẩu màng nhựa polyeste (Part 3)
Hợp đồng nhập khẩu màng nhựa polyeste (Part 3)
Hợp đồng nhập khẩu màng nhựa polyeste (Part 3)
Hợp đồng nhập khẩu màng nhựa polyeste (Part 3)
Hợp đồng nhập khẩu màng nhựa polyeste (Part 3)
Hợp đồng nhập khẩu màng nhựa polyeste (Part 3)

Indochina247 sẽ hỗ trợ khách hàng những chứng từ vận chuyển đường biển gì?

1- Hợp đồng (sales contract)

2- Invoice – Packing list.

3- Tờ khai thông quan.

4- Bill of lading. (Vận đơn đường biển)

5- Chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin)

6- Phiếu nhập kho.

7- Chứng từ hóa đơn mua vào hỗ trợ khai báo hải quan.

Với đội ngũ chuyên gia tận tâm, nắm chắc về nghiệp vụ, công ty chúng tôi tin chắc sẽ đem đến cho quý khách chất lượng dịch vụ tốt nhất với giá cả hợp lý, tốc độ nhanh chóng, chính sách ưu đãi phù hợp.

Các tuyến vận tải vận chuyển đường biển khác Indochina247: 

 • Hải phòng/HCM đi Singapore.
 • Hải phòng/HCM đi Incheon – Hàn Quốc.
 • Hải phòng/HCM đi Busan – Hàn Quốc.
 • Hải phòng/HCM đi Shanghai – Thượng Hải.
 • Hải phòng/HCM đi Shekou
 • Hải phòng/HCM đi Hong Kong
 • Hải Phòng/HCM đi Keelung – Đài loan
 • Hải phòng/HCM đi Nagoya, Tokyo, Yokohama, Kobe, Osaka, Hakata, Moji – Nhật Bản.
 • Hải phòng/HCM đi Port K Lang – Malaysia.
 • Hải phòng/HCM đi Bangkok, Laem Chabang
 • Hải phòng/HCM đi North Manila – Philippines.
 • Hải phòng/HCM đi Jakarta – Indonesia

Dịch vụ vận chuyển, vận tải của Indochina247 đi Malaysia:

Phương pháp gửi hàng lẻ – LCL (Less than container Load) là phương pháp đóng những lô hàng lẻ chung trong một container trong trường hợp hàng không đủ để đóng nguyên một container. Quý khách sẽ có những lợi ích khi sử dụng dịch vụ gom hàng lẻ như: giảm thiểu chi phí, mất ít thời gian làm thủ tục vì quý khách chỉ cần phải làm việc với một người giao nhận thay vì nhiều hãng tàu, được cung cấp dịch vụ vận chuyển từ cửa tới cửa (door to door) nếu quý khách có nhu cầu.

Lợi ích khi lựa chọn dịch vụ vận tải vận chuyển hàng lẻ của Indochina247 đi Malaysia:

– Dịch vụ gom hàng lẻ của Indochina247 đáp ứng vận chuyển tất cả các các loại hàng hóa, thư tín, bưu phẩm của quý doanh nghiệp.

– Chúng tôi có mạng lưới mối quan hệ rộng lớn với các hãng vận tải, doanh nghiệp lớn nội địa và quốc tế.

– Quý doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong ba hình thức vận tải cho phù hợp với nhu cầu giá cả hoặc thời gian của quý doanh nghiệp bằng đường biển, đường bộ hoặc hàng không.

– Khi lựa chọn Indochina247, chúng tôi cam kết đảm bảo hàng hóa của quý doanh nghiệp luôn được an toàn tuyệt đối.

– Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn, cập nhật thông tin liên tục, chi tiết, hiệu quả khi quý doanh nghiệp có yêu cầu.

– Ở Indochina247, giá cả rất cạnh tranh, đặc biệt luôn với những lượng hàng lớn và thường xuyên.

– Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, có trách nhiệm, nắm rất chắc nghiệp vụ và có nhiều kinh nghiệm thực địa.

Dịch vụ vận tải và vận chuyển đường biển của Indochina247 giúp doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng sau: 

 • Hàng thủy sản, Hàng rau quả, Hạt Điều, Cà phê, Hạt tiêu, Sắn và các sản phẩm từ sắn.
 • Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc.
 • Thức ăn gia súc và nguyên liệu, Sản phẩm hóa chất, Phân bón các loại.
 • Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù.
 • Chất dẻo nguyên liệu, Sản phẩm từ chất dẻo, Cao su, Sản phẩm từ cao su.
 • Sản phẩm mây, tre, cói và thảm, Gỗ và sản phẩm gỗ.
 • Giấy và các sản phẩm từ giấy.
 • Xơ, sợi dệt các loại, Hàng dệt, may, Vải mành, vải kỹ thuật khác, Giày dép các loại
 • Sản phẩm gốm, sứ, Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh.
 • Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày.
 • Sắt thép các loại, Sản phẩm từ sắt thép, Kim loại thuờng khác và sản phẩm.
 • Các loại máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, Dây điện và dây cáp điện.
 • Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, Ðiện thoại các loại và linh kiện
 • Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện.
 • Phương tiện vận tải và phụ tùng, Ðồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận.

Các dịch vụ khác:

– Dịch vụ vận chuyển hàng xách tay từ Nhật về Việt Nam;

https://indochina247.com/category/hang-xach-tay/hang-xach-tay-nhat-ban/

– Dịch vụ vận chuyển hàng xách tay từ Hàn Quốc về Việt Nam;

https://indochina247.com/category/hang-xach-tay/van-chuyen-hang-tu-han-quoc-ve-viet-nam/

– Dịch vụ vận chuyển hàng xách tay từ Úc về Việt Nam;

https://indochina247.com/?s=uc

– Dịch vụ vận chuyển hàng xách tay từ Mỹ về Việt Nam;

https://indochina247.com/?s=My

– Dịch vụ vận chuyển hàng xách tay từ Anh về Việt Nam;

https://indochina247.com/?s=Anh

– Dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ Lào về Việt Nam;

https://indochina247.com/?s=L%C3%A0o

– Dịch vụ vận chuyển đường bộ từ Campuchia về Việt Nam;

https://indochina247.com/?s=Campuchia

– Dịch vụ vận chuyển đường bộ từ Thái lan về Việt Nam

https://indochina247.com/?s=Th%C3%A1i+Lan

Thông tin tư vấn dịch vụ vận chuyển:

https://indochina247.com/category/tin-tuc-2/

Các nội dung có liên quan:

Bảng giá vận tải đường biển, Vận tải đường biển, Chuyển phát nhanh, Tư vấn xuất nhập khẩu, xuất nhập khẩu, Vận chuyển đường biển, Vận tải đường bộ, chuyển phát nhanh, bảng giá chuyển phát nhanh, báo giá chuyển phát nhanh, thủ tục hải quan, kho bãi và container, chuyển phát nhanh trong nước, chuyển phát nhanh quốc tế, chuyển phát nhanh 247, dịch vụ chuyển phát nhanh, Dịch vụ vận tải đường biển, Bảng giá và phí đường biển, bảng giá báo giá chuyển phát nhanh, Vận tải xuất khẩu đồ nội thất, Vận tải xuất khẩu viên nén mùn cưa, Vận tải xuất khẩu tinh bột sắn, Quy trình xuất nhập khẩu, Vận tải xuất khẩu vật liệu xây dựng, Vận tải xuất khẩu thủy sản, Vận tải xuất khẩu nông sản, Vận tải xuất khẩu dệt may, Vận tải xuất khẩu đồ mây tre đan, Vận tải xuất khẩu đồ gỗ,

Nhận đặt hàng order và vận chuyển trọn gói từ Mỹ và Canada

Vận chuyển hàng lẻ bằng đường biển sang Philippines rẻ như cho

Dịch vụ gửi hàng sang Sydney Úc bằng đường biển chuyên nghiệp giá rẻ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Hotline: 0868.356.797

error: Content is protected !!