Hỏi đáp về thủ tục hải quan xử lý phế phẩm, nguyên vật liệu dư thừa – Indochina247

Thủ tục hải quan xử lý phế phẩm, nguyên vật liệu dư thừa Hỏi:  Công ty tôi là công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc có nhập 5000 kg nhựa: xuất 3.000 kg nhựa (hao hụt 30% => phế liệu = 693 kg), tồn 2.000 kg. Vậy nếu công ty bán trong nước 693 …

Hỏi đáp về thủ tục hải quan xử lý phế phẩm, nguyên vật liệu dư thừa – Indochina247 Read More »