Vận chuyển và nhập khẩu xe điện từ Trung Quốc chuyên nghiệp

admin - 8 Tháng Một, 2020

Vận chuyển và nhập khẩu xe điện từ Trung Quốc chuyên nghiệp

Khi nhập ô tô điện, các doanh nghiệp thường đặt câu hỏi mã HS như thế nào ? 

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Công ty Indochina247.com liên quan đến mã HS, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt của mặt hàng xe ô tô điện và xe ô tô điện lai sạc điện.

Hướng dẫn về mã HS và thuế suất thuế nhập khẩu tương ứng, Tổng cục Hải quan cho biết, để phân loại chính xác mặt hàng cần căn cứ quy định tại Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Tuy nhiên, DN không nêu cụ thế số lượng người có thể chở của từng dòng xe. Theo đó, DN có thể tham khảo mã HS của xe điện (EV) tại các nhóm:

Nhóm 87.02: “Xe có động cơ chở 10 người trở lên, kể cả lái xe”, phân nhóm 8702.40 “Loại chỉ sử dụng động cơ điện để tạo động lực”.

Nhóm 87.03: “Ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả ô tô chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua”. Phân nhóm 8703.10 “- Xe được thiết kế đặc biệt để đi trên tuyết; xe chơi gôn (golf car) và các loại xe tương tư”; Phân nhóm 8703.89 “- Xe khác, loại chỉ sử dụng động cơ điện để tạo động lực”

Đối với mã HS của Xe điện lai sạc điện (PHEV), Tổng cục Hải quan cho biết, DN có thể phân loại vào các nhóm sau:

Nhóm 87.02: “Xe có động cơ chở 10 người trở lên, kể cả lái xe”. Phân nhóm 8702.20: “- Loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston cháy do nén (diesel hoặc bán diesel) và động cơ điện để tạo động lực”; Phân nhóm 8702.30 “-Loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện và động cơ điện để tạo động lực.”

Hoặc nhóm 87.03 “Ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người (trừ các loại thuộc nhóm 87.02), kể cả ô tô chở người có khoang hành lý chung (station wagons) và ô tô đua”. Phân nhóm 8703.10 “- Xe được thiết kế đặc biệt để đi trên tuyết; xe chơi gôn (golf car) và các loại xe tương tự”.

Phân nhóm 8703.60 “- Xe khác, loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện và động cơ điện để tạo động lực, có khả năng nạp điện từ nguồn bên ngoài.”

Phân nhóm 8703.70: “- Xe khác, loại kết hợp động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy do nén (diesel hoặc bán diesel) và động cơ điện để tạo động lực, có khả năng nạp điện từ nguồn bên ngoài.”

Tổng cục Hải quan cho biết thêm, để xác định mã số chi tiết cần căn cứ vào cấu tạo, công dụng và mô tả của hàng hóa NK để xác định mã số cụ thể cho hàng hóa đó, từ đó xác định thuế suất thuế nhập khẩu tương ứng theo quy định tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế XK, Biến thuế NK ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Hướng dẫn về thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ khoản 2 Điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 106/2016/QH13 sửa đổi Khoản 4 Mục I Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại Điều 7 thì mức thuế suất của xe ô tô điện và xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp điện như sau: Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống có mức thuế TTĐB 15 %; Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ có mức thuế TTĐB 10 %; loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ có mức thuế TTĐB 5%; Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng có mức thuế TTĐB 10%.

Một số hình ảnh xe điện giả cổ dáng đẹp: 

Vận chuyển và nhập khẩu xe điện từ Trung Quốc chuyên nghiệp

Vận chuyển và nhập khẩu xe điện từ Trung Quốc chuyên nghiệp

Vận chuyển và nhập khẩu xe điện từ Trung Quốc chuyên nghiệp

Vận chuyển và nhập khẩu xe điện từ Trung Quốc chuyên nghiệp

Vận chuyển và nhập khẩu xe điện từ Trung Quốc chuyên nghiệp

Vận chuyển và nhập khẩu xe điện từ Trung Quốc chuyên nghiệp

Vận chuyển và nhập khẩu xe điện từ Trung Quốc chuyên nghiệp

Vận chuyển và nhập khẩu xe điện từ Trung Quốc chuyên nghiệp

Bài viết liên quan