567cang sai gon 1470380769569

Những điều cần biết về quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam – Indochina247

64 / 100

Những điều cần biết về quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam – Indochina247

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì quá trình xuất, nhập khẩu hàng hóa giữa các nước diễn ra rất mạnh mẽ. Việc quá cảnh hàng hóa đã tạo ra sự thuận tiện cũng tiết kiệm chi phí một cách hiệu quả. Quá cảnh hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc chia tách lô hàng, chuyển tải, trung chuyển, lưu kho, thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác được thực hiện trong thời gian quá cảnh.  Việt Nam với ưu thế về mặt địa lý nên được coi là nước trung gian cho việc quá cảnh hàng hóa giữa các nước trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam đã ban hành những quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc quá cảnh hàng hóa. Luật Thương mại năm 2005, Nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật thương mại về việc quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam. 

 

7a83b5d31768f236ab79

Thứ nhất: Quyền về quá cảnh hàng hóa

Điều 242, Luật Thương mại năm 2005 quy định:

“1. Mọi hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài đều được quá cảnh lãnh thổ Việt Nam và chỉ cần làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập và cửa khẩu xuất theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp sau đây:

a,Hàng hóa là các loại vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ và các loại hàng hóa có độ nguy hiểm cao khác, trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép;

b) Hàng hóa thuộc diện cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu chỉ được quá cảnh lãnh thổ Việt Nam khi được Bộ trưởng Bộ Thương mại cho phép.”

Theo hướng dẫn tại Điều 40. Nghị định 187/2013/NĐ-CP: Các loại hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức. cá nhân nước ngoài. trừ các loại vũ khí. đạn dược. vật liệu nổ. hàng hóa có độ nguy hiểm cao và hàng hóa thuộc Danh mục cấm kinh doanh. cấm xuất khẩu. tạm ngừng xuất khẩu. hàng hóa cấm nhập khẩu. tạm ngừng nhập khẩu. được quá cảnh lãnh thổ Việt Nam. Thủ tục quá cảnh được giải quyết tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.

Hàng hóa là vũ khí. đạn dược. vật liệu nổ và hàng hóa có độ nguy hiểm cao chỉ được quá cảnh lãnh thổ Việt Nam sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Việc vận chuyển hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa có độ nguy hiểm cao quá cảnh lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về vận chuyển hàng nguy hiểm và các điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh. cấm xuất khẩu. tạm ngừng xuất khẩu. hàng hóa cấm nhập khẩu. tạm ngừng nhập khẩu. hàng hóa xuất khẩu. nhập khẩu theo giấy phép. được phép quá cảnh lãnh thổ Việt Nam sau khi được Bộ Công Thương cho phép. trừ trường hợp các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó.

Bên cạnh đó thì hàng hóa quá cảnh khi xuất khẩu. phương tiện vận tải chở hàng quá cảnh khi xuất cảnh khỏi lãnh thổ Việt Nam phải đúng là toàn bộ hàng hóa đã nhập khẩu. phương tiện vận tải đã nhập cảnh vào lãnh thổ Việt Nam.

Tổ chức. cá nhân nước ngoài muốn quá cảnh hàng hoá qua lãnh thổ Việt Nam phải thuê thương nhân Việt Nam kinh doanh dịch vụ quá cảnh thực hiện. trừ trường hợp tổ chức. cá nhân nước ngoài tự mình thực hiện quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổViệt Nam theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên .

Thứ hai: Giám sát quá cảnh hàng hóa

Điều 245. Luật Thương mại năm 2005 quy định:

Hàng hóa quá cảnh lãnh thổ Việt Nam phải chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan Việt Nam trong toàn bộ thời gian quá cảnh.

Và theo Khoản 4. Điều 40. Nghị định 187/2013/NĐ- CP thì hàng hóa quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chịu sự giám sát của Hải quan Việt Nam trong suốt thời gian lưu chuyển trên lãnh thổ Việt Nam. vào và ra khỏi Việt Nam theo đúng cửa khẩu. tuyến đường quy định. lượng hàng xuất ra phải đúng bằng lượng hàng nhập vào. nguyên đai. nguyên kiện.

Thứ ba: Thời gian quá cảnh hàng hóa

Thời gian quá cảnh lãnh thổ Việt Nam tối đa là ba mươi ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập. trừ trường hợp hàng hóa được lưu kho tại Việt Nam hoặc bị hư hỏng. tổn thất trong quá trình quá cảnh.

Đối với trường hợp hàng hóa được lưu kho tại Việt Nam hoặc bị hư hỏng. tổn thất trong thời gian quá cảnh cần phải có thêm thời gian để lưu kho. khắc phục hư hỏng. tổn thất thì thời gian quá cảnh được gia hạn tương ứng với thời gian cần thiết để thực hiện các công việc đó và phải được cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục quá cảnh chấp thuận. trường hợp hàng hóa quá cảnh theo giấy phép của Bộ trưởng Bộ Thương mại thì phải được Bộ trưởng Bộ Thương mại chấp thuận.

Trong thời gian lưu kho và khắc phục hư hỏng. tổn thất. hàng hóa và phương tiện vận tải chở hàng quá cảnh vẫn phải chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan Việt Nam.( Điều 246. Luật thương mại năm 2005 quy định)

Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục lưu kho. lưu bãi hàng hóa quá cảnh. thủ tục sang mạn. thay đổi phương tiện vận chuyển hàng hóa quá cảnh. gia hạn hàng hóa quá cảnh.( Khoản 8. Điều 40. Nghị định 187/2013/NĐ- CP)

Thứ tư: Tuyến đường quá cảnh hàng hóa

Điều 243. Điều 244. Luật Thương mại năm 2005 quy định

Hàng hóa chỉ được quá cảnh qua các cửa khẩu quốc tế và theo đúng những tuyến đường nhất định trên lãnh thổ Việt Nam.

Căn cứ điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cụ thể tuyến đường được vận chuyển hàng hoá quá cảnh.

Trong thời gian quá cảnh. việc thay đổi tuyến đường được vận chuyển hàng hoá quá cảnh phải được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.”

Quá cảnh bằng đường hàng không được thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế về hàng không mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Để cụ thể hóa quy định này Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 15/2014/TT-BGTVT Hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.

Thứ năm: Những hành vi bị cấm trong quá cảnh hàng hóa

Những hành vi bị cấm trong quá cảnh được quy định tại Điều 248. Luật thương mại năm 2005. Theo đó thì những hành vi bị cấm bao gồm:

– Thanh toán thù lao quá cảnh bằng hàng hóa quá cảnh.

– Tiêu thụ trái phép hàng hóa. phương tiện vận tải chở hàng quá cảnh.

Thứ sáu: Hàng hoá quá cảnh tiêu thụ tại Việt Nam

Điều 247. Luật thương mại năm 2005 và Khoản 6. Nghị định 187/2013/NĐ- CP quy định Hàng hóa quá cảnh không được tiêu thụ trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cần thiết tiêu thụ tại Việt Nam phải xin phép Bộ Công Thương.

Theo đó thì việc tiêu thụ hàng hoá quá cảnh tại Việt Nam phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam về nhập khẩu hàng hoá. thuế. phí. lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác.

https://indochina247.com/ Tel: 0914.858.166 or Tel: 0868356.797

===============

Dịch vụ vận chuyển hàng xách tay chuyên nghiệp từ 14 nước Mỹ, Đức, Úc, Anh, Pháp, Nhật, Hàn, Singapore, Malaysia, Bắc Âu, Nga……. về Việt Nam.

===============

Các dịch vụ khác:

– Dịch vụ vận chuyển hàng xách tay từ Nhật về Việt Nam;

https://indochina247.com/dich-vu-chuyen-hang-xach-tay-tu-nhat-va-han-quoc-gia-re-va-nhanh-nhat/

– Dịch vụ vận chuyển hàng xách tay từ Hàn Quốc về Việt Nam;

https://indochina247.com/dich-vu-hang-xach-tay-han-quoc-gia-tot-nhat-viet-nam/

– Dịch vụ vận chuyển hàng xách tay từ Úc về Việt Nam;

https://indochina247.com/?s=uc

– Dịch vụ vận chuyển hàng xách tay từ Mỹ về Việt Nam;

https://indochina247.com/?s=My

– Dịch vụ vận chuyển hàng xách tay từ Anh về Việt Nam;

https://indochina247.com/?s=Anh

– Dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ Lào về Việt Nam;

https://indochina247.com/?s=L%C3%A0o

– Dịch vụ vận chuyển đường bộ từ Campuchia về Việt Nam;

https://indochina247.com/?s=Campuchia

– Dịch vụ vận chuyển đường bộ từ Thái lan về Việt Nam

https://indochina247.com/?s=Th%C3%A1i+Lan

Thông tin tư vấn dịch vụ vận chuyển:

https://indochina247.com/category/tin-tuc-2/

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Hotline: 0868.356.797

error: Content is protected !!