2486ab9318f3d8ad81e2

Phân tích bộ chứng từ xuất khẩu gỗ dán plywood Việt Nam – Hàn Quốc (part 2)

80 / 100

Phân tích bộ chứng từ xuất khẩu gỗ dán plywood Việt Nam – Hàn Quốc (part 2)

Trong xu thế hội nhập quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam cần hiểu rõ các thủ tục, điều khoản và cơ sở pháp lý để thực hiện một giao dịch thành công. Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, công ty vận chuyển chúng tôi sẽ phân tích các điều khoản trong một hợp đồng mẫu gỗ dán giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Phương thức thanh toán: Tín dụng thư – LC (Letter credit)

Phân tích tín dụng thư

Nội dung

 • Số bộ L/C được mở: 01
 • L/C số: N11111111NU11111

=> Tạo thuận tiện trong việc trao đổi thông tin giữa các bên có liên quan trong quá trình giao dịch thanh toán và ghi vào các chứng        từ liên quan trong bộ chứng từ thanh toán.

 • Loại L/C: IRREVOCABLE (Thư tín dụng không thể hủy bỏ)
 • L/C được phát hành: bằng điện SWIFT, mẫu điện 700

=> SWIFT thực chất là tổ chức Tài chính viễn thông liên ngân hàng toàn cầu. Mục đích là giúp các ngân hàng trên thế giới (phải là thành viên của SWIFT) chuyển tiền cho nhau hoặc trao đổi thông tin cho nhau. Các thành viên trao đổi thông tin, chuyển tiền cho nhau dưới dạng các SWIFT message, là các bức điện được chuẩn hóa dưới dạng các trường dữ liệu, ký hiệu để máy tính có thể nhận biết và tự động xử lý giao dịch. Hiện nay hầu hết các ngân hàng phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu đều tham gia hệ thống SWIFT này.

 • Ngày phát hành: 26/04/2016 ( Phù hợp với hợp đồng)

=> Là thời hạn mà ngân hàng mở cam kết trả tiền cho người hưởng lợi, nếu người này xuất trình được bộ chứng từ trong thời hạn hiệu lực đó và phù hợp với quy định trong thư tín dụng đó. Địa điểm hết hạn L/C có thể ở nước người bán, nước người mua hoặc ở nước thứ ba, nhưng thông thường là tại nước người bán.

 • Điều khoản áp dụng: UCPURR LATEST VERSION
 • Thời gian và địa điểm hết hạn: 25/05/2016 Việt Nam
 • Bên yêu cầu mở L/C:

KOREA BS CO., LTD.

KANGSEO-GU BUSAN, SOUTH KOREA

 • Bên hưởng lợi:

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Việt Nam

Gia Lâm, Hà Nội

 • Ngân hàng phát hành:

INDUSTRIAL BANK OF KOREA

SEOUL

 • Ngân hàng thông báo/ Ngân hàng thương lượng:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín

Chi nhánh Long Biên, Hà Nội

 • Tổng tiền: USD 30,207.20

Đối với L/C này, nhà sản xuất sẽ được thanh toán tại bất kỳ ngân hàng nào thông qua sự thỏa thuận giữa hai bên.

 • Dung sai cho phép: +/-2% tổng giá trị ( Cần phân biệt với điều khoản dung sai trong hợp đồng, trong hợp đồng là dung sai của lượng hàng hóa trên hợp đồng so với LC, còn đây là dung sai của lượng thực tế khi giao nhận hàng với lượng trên LC, khi nhận hàng căn cứ vào LC)
 • Drafts at: 150 ngày sau khi nhận được L/C
 • Cho phép giao hàng từng phần và chuyển tải
 • Cảng xếp hàng: Cảng Việt Nam
 • Cảng đến: Cảng Busan, Nam Hàn
 • Ngày giao chậm nhất: 25/05/2016
 • Mô tả hàng hóa:

– Tên hàng hóa: Gỗ dán Việt Nam

– Chất lượng: BB/CC (chất lượng của mặt hàng gỗ dán được thỏa thuận là một mặt loại B, và một mặt loại C)

– Kích thước: 11.5x910x1820(đơn vị mm), một tấm có chiều dày 11.5 mm, chiều rộng 910mm, chiều dài 1820 mm

 • Chứng từ yêu cầu:

– Hóa đơn thương mại được ký phát (3 bản)

– Trọn bộ vận đơn đường biển hoàn hảo được lập theo lệnh của ngân hàng Industrial Bank of Korea, ghi chú phí trả trước và thông báo cho người mở L/C

– Phiếu đóng gói hàng hóa (3 bản)

– Chứng nhận xuất xứ (3 bản)

 • Một số điều kiện khác:

– Nếu hợp đồng xuất hiện những điểm mâu thuẫn thì phí phạt sẽ là USD80.00, được chuyển vào tài khoản của bên thụ hưởng.

– Cho phép sai lệch +/-2% về số lượng và giá trị

– Một bản sao các chứng từ được yêu cầu sẽ được giới thiệu để phát hành hồ sơ ngân hàng, bản sao sẽ không được hoàn trả cho dù những chứng từ đó bị từ chối. – Nếu những tài liệu này không được trình bày, một khoản phí xử lý bản sao là USD20.00 mỗi bộ sẽ bị khấu trừ vào khoản thu thanh toán.

 • Cước phí: Mọi ủy thác và chi phí ngân hàng ngoài phạm vi Hàn Quốc, thêm phí hoàn trả và phí xử lý của ngân hàng phát hành, đều được tính vào tài khoản của người thụ hưởng.
 • Thời hạn xuất trình chứng từ: 21 ngày kể từ ngày giao hàng.
 • Chỉ dẫn xác nhận: Bộ chứng từ này không có chỉ dẫn xác nhận, có nghĩa là L/C này có hiệu lực ngay tức khắc khi bên sản xuất nhận được L/C và không còn tài liệu đính kèm xác nhận nào được gửi sau đó.
 • Ngân hàng đại lý của người gửi:

INDUSTRIAL BANK OF KOREA, VIETNAM

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Đối chiếu L/C với các chứng từ liên quan

Thông tin trên chứng từ Thông tin trên L/C
Hối phiếu (Bill of Exchange) Số tiền USD 29,603.30 USD 30,207.20
Hoá đơn thương mại (Commercial Invoice) Chủ thể – Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Việt Nam

-KOREA BS CO., LTD

– Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Việt Nam

-KOREA BS CO., LTD

L/C số M04151604NU00210

NPH: 26/04/2016

M04151604NU00210

NPH: 26/04/2016

Mặt hàng VIETNAM PLYWOOD VIETNAM PLYWOOD
Thể tích 97.06M3 99.04M3
Điều kiện vận chuyển CFR BUSAN PORT SOUTH KOREA

Đường biển

CFR BUSAN PORT SOUTH KOREA

Đường biển

Đơn giá USD305/M3 USD305/M3
Thành tiền USD 29,603.30 USD 30,207.20
Vận đơn đường biển (Bill of Lading) Chủ thể – Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Việt Nam

-KOREA BS CO., LTD

– Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Việt Nam

-KOREA BS CO., LTD

L/C số M04151604NU00210

NPH: 26/04/2016

M04151604NU00210

NPH: 26/04/2016

Mặt hàng VIETNAM PLYWOOD VIETNAM PLYWOOD
Thể tích 97.06M3 99.04M3
Điều kiện vận chuyển CFR BUSAN PORT SOUTH KOREA

Đường biển

CFR BUSAN PORT SOUTH KOREA

Đường biển

Cảng đi HAIPHONG PORT

VIETNAM

VIETNAM PORT
Cảng đến BUSAN PORT

SOUTH KOREA

BUSAN PORT

SOUTH KOREA

Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List) Chủ thể – Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Việt Nam

-KOREA BS CO., LTD

– Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Việt Nam

-KOREA BS CO., LTD

L/C số N11111111NU11111

NPH: 26/04/2016

N11111111NU11111

NPH: 26/04/2016

Mặt hàng VIETNAM PLYWOOD VIETNAM PLYWOOD
Thể tích 97.06M3 99.04M3
Điều kiện vận chuyển CFR BUSAN PORT SOUTH KOREA

Đường biển

CFR BUSAN PORT SOUTH KOREA

Đường biển

Chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin) Chủ thể – Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Việt Nam

-KOREA BS CO., LTD

– Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Việt Nam

-KOREA BS CO., LTD

L/C số N11111111NU11111

NPH: 26/04/2016

N11111111NU11111

NPH: 26/04/2016

Mặt hàng VIETNAM PLYWOOD VIETNAM PLYWOOD
Thể tích 97.06M3 99.04M3
Điều kiện vận chuyển CFR BUSAN PORT SOUTH KOREA

Đường biển

CFR BUSAN PORT SOUTH KOREA

Đường biển

Nhận xét

Nhận xét chung

Các thông số, nội dung trên các chứng từ và L/C hầu hết giống nhau, tuy nhiên thể tích và số tiền trên các chứng từ hối phiếu, hóa đơn thương mại, vận đơn, phiếu đóng gói, chứng nhận xuất xứ khớp với nhau nhưng khác so với thể tích và số tiền trên L/C.

Tuy nhiên trong hợp đồng đã có điều khoản quy định về sự chênh lệch cho phép theo đó cho phép chênh lệch +/-10% so với số lượng và tổng giá trị của L/C trên một kích thước. Lượng chênh lệch so với ghi trên L/C hoàn toàn nằm trong khoảng cho phép.

Trong L/C điều khoản giao hàng từng phần được cho phép khác với trong hợp đồng là không được cho phép. Điều này hoàn toàn có lợi cho người xuất khẩu.

Nhận xét cụ thể

 • Hối phiếu:
 • So sánh với LC hối phiếu đã chính xác về tên và địa chỉ của các bên có liên quan.
 • Ngày ký phát hối phiếu trong thời hạn hiệu lực của L/C
 • Số L/C và ngày mở L/C ghi trên hối phiếu chính xác.
 • Tuy nhiên hối phiếu chưa có kí hậu.
 • Hóa đơn thương mại:
 • Tên và địa chỉ của các bên có liên quan được ghi trên hoá đơn thương mại giống với L/C và các chứng từ khác.
 • Số lượng, đơn giá, mô tả hàng hoá, tổng trị giá, điều kiện đóng gói và ký mã hiệu hàng hoá trên hoá đơn chính xác với nội dung của L/C.
 • Số L/C và ngày mở L/C chính xác.
 • Các dữ kiện về vận tải hàng hoá phù hợp với B/L.
 • Có đầy đủ chữ kí và đóng dấu.
 • Phiếu đóng gói:
 • Nêu chính xác điều kiện đóng gói theo quy định trên L/C.
 • Thông tin về các bên liên quan đầy đủ và chính xác.
 • Tổng trọng lượng từng đơn vị hàng hoá không khớp với trọng lượng cả chuyến hàng.
 • Vận đơn:
 • Tên, địa chỉ và các thông tin khác về người gửi hàng, người nhận hàng, người được thông báo phù hợp theo quy định của L/C
 • Vận đơn có tính xác thực do người lập vận đơn nêu rõ tư cách pháp lý đối với trách nhiệm chuyên chở lô hàng này. Kí và đóng dấu bên cạnh ghi rõ as carrier
 • Số L/C và ngày mở L/C chính xác
 • Các điều kiện đóng gói và ký mã hiệu hàng hoá theo đúng quy định của L/C
 • Số hiệu container hay lô hàng khớp với các chứng từ khác như chứng từ LC, hoá đơn…
 • Giấy chứng nhận xuất xứ:
 • Lập đúng theo quy định của LC

Quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu

Sau khi hợp đồng mua bán ngoại thương được ký kết, đơn vị kinh doanh xuất khẩu – với tư cách là một bên ký kết – phải tổ chức thực hiện hợp đồng đó. Đây là một công việc rất phức tạp. Nó đòi hỏi phải tuân thủ luật quốc gia và quốc tế, đồng thời bảo đảm được quyền lợi quốc gia và đảm bảo uy tín kinh doanh của đơn vị.

Trình tự thực hiện hợp đồng xuất khẩu bao gồm các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra L/C:

Phía bên xuất khẩu Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại Việt Nam đôn đốc bên nhập khẩu KOREA BS CO.,LTD mở L/C đúng hạn và nội dung như hợp đồng quy định giữa hai bên đã ký kết.

Sau khi nhận được L/C, bên xuất khẩu kiểm tra so sánh với nội dung và điều kiện ghi trong hợp đồng. Thấy đã phù hợp bên xuất khẩu tiến hành làm những công việc thực hiện hợp đồng tiếp theo (trong trương hợp chưa phù hợp thì bên xuất khẩu yêu cầu bên nhập khẩu sửa đổi bổ sung văn bản)

Bước 2: Xin giấy phép xuất khẩu:

Theo khoản 3 điều 4 Nghị định 187 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ, hàng hóa trong hợp đồng không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và các hàng hóa không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này, chỉ phải làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.

Xét theo hàng hóa trong hợp đồng này mã hàng là 44123900 là mặt hàng thuộc chương 44. Gỗ và các mặt hàng từ gỗ. Được mô tả gỗ dán công nghiệp làm từ gỗ keo, bồ đề rừng trồng, không được tạo dáng liên tục, thuộc loại không cần xin giấy phép xuất khẩu mà chỉ cần làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu.

Bên xuất khẩu hoàn toàn được phép bỏ qua bước này.

Bước 3: Chuẩn bị hàng xuất khẩu

Thực hiện cam kết trong hợp đồng xuất khẩu, chủ hàng xuất khẩu bên Việt Nam tiến hành chuẩn bị hàng xuất khẩu. Căn cứ để chuẩn bị hàng xuất khẩu là theo L/C.

Công việc chuẩn bị hàng xuất khẩu bao gồm 3 khâu chủ yếu: thu gom tập trung làm thành lô hàng xuất khẩu, đóng gói bao bì và kẻ ký mã hiệu hàng xuất khẩu.

Thu gom tập trung làm thành lô hàng xuất khẩu:

Bên xuất khẩu công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại Việt Nam  thu gom hàng ngay từ xưởng sản xuất của mình theo các điều khoản trong L/C.

Đóng gói

Hàng hóa được đóng thành 52 kiện mỗi kiện 98 tấm

Kẻ ký mã hiệu hàng xuất khẩu

Bước 4: Kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất khẩu ( kiểm nghiệm và kiểm dịch hàng xuất khẩu)

Kiểm tra phẩm chất, số lượng, trọng lượng, bao bì,…đảm bảo đúng với điều khoản trong L/C.

Hợp đồng không yêu cầu kiểm dịch thực vật và theo thông tư số 20/2014 /TT-BNNPTNT, mặt hàng xuất khẩu mã HS 44231900 không thuộc loại hàng phải kiểm dịch thực vật nên bỏ qua bước này.

Có hai khâu kiểm tra:

Thứ nhất, kiểm tra tại cơ sở sản xuất của công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại Việt Nam, do bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) của đơn vị tiến hành, thủ trưởng đơn vị ký giấy chứng nhận phẩm chất và chịu trách nhiệm. Khâu này là khâu có vai trò quyết định và triệt để nhất, mọi thiếu sót bổ sung ở khâu này sẽ dễ dàng và ít tốn kém nhất.

Thứ hai, kiểm tra tại cửa khẩu có vai trò thẩm tra lại kết quả kiểm tra ở cơ sở và thực hiện thủ tục quốc tế.

Bước 5: Thuê tàu, lưu cước

Người có trách nhiệm thuê tàu: Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại Việt Nam chịu trách nhiệm thuê tàu, trả chi phí vận chuyển đến cảng Busan Hàn Quốc theo thỏa thuận của hai bên trong hợp đồng và trong L/C đã chọn phương thức CFR (Incoterms 2010).

Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại Việt Nam sử dụng dịch vụ vận chuyển của Vietnam Logistic JSC. Theo đó công ty vận tải này đảm nhận toàn bộ khâu vận chuyển hàng theo yêu cầu của công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại Việt Nam sao cho phù hợp với hợp đồng và các điều khoản trong L/C.  Bao gồm nhiệm vụ vận chuyển hàng từ kho của công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại Việt Nam đến cảng Hải Phòng, lưu kho và thực hiện thuê tàu,bốc lên tàu,…

Vietnam Logistics Joint Stock Company là công ty logistics của Việt Nam có trụ sở chính tại 441, Đà Nẵng, Hải Phòng, Việt Nam. Công ty được thành lập vào năm 2009, đã có 7 năm hoạt động trong lĩnh vực này. Vietnam Logistics hiện có 3 chi nhánh tại các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước là Hải Phòng, Hà Nội và Hồ Chí Minh. Là đơn vị chuyên nghiệp trong việc cung ứng chuỗi dịch vụ logistics hoàn hảo như vận chuyển (đường biển, đường sông, đường hàng không, đường bộ, đường sắt,…vận tải đa phương thức), giao nhận, đại lý hải quan, dịch vụ kho bãi, phân phối, quản lý chuỗi cung ứng, dịch vụ từ cửa đến cửa…Đến nay, công ty đã là thành viên của các hiệp hội uy tín: VCCI, VLA, FIATA, WCA, VPA,…

Tên tàu thuê: SARA số hiệu V.0013N

Cảng xếp hàng: Cảng Hải Phòng

Cảng dỡ hàng: BUSAN PORT SOUTH KOREA

Bước 6: Mua bảo hiểm

Vì thỏa thuận hai bên là chọn phương thức CFR (Incoterms 2010) nên bên xuất khẩu không có nghĩa vụ mua bảo hiểm cho chặng vận chuyển chính. Bên nhập khẩu cũng không nhờ bên xuất khẩu mua bảo hiểm hộ.

Bước 7: Thông quan xuất khẩu:

Hàng hóa được thông quan có mã số 4412.39.00

Mã loại hình: B11

Mã số thuế đại diện: 4412

Hàng hóa thuộc

Phần IX: Gỗ và các mặt hàng từ gỗ, than từ gỗ, Lie và các mặt hàng làm từ Lie,các sản phẩm từ rơm, có giấy hoặc các vật liệu tết bện khác, các sản phẩm bằng liễu gai và song mây

Chương 44: Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; than từ gỗ

Nhóm 4412: Có thể được gia công tạo hình như đã được uốn cong, uốn thành múi, đột lỗ, được cắt hoặc tạo dáng thành các hình dạng khác nhau, trừ hình chữ nhật hoặc hình vuông, hoặc tạo dáng kiểu khác, miễn là không tạo cho chúng những đặc trưng của các mặt hàng thuộc nhóm khác.

Hàng hóa được thông quan theo nội dung của người khai hải quan. Khi hàng hóa được xuất đi, với điều kiện cơ sở giao hàng của hợp đồng này là CFR, công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại Việt Nam đã tiến hành làm thủ tục hải quan tại cục Hải quan TP Hải Phòng. Hồ sơ hải quan bao gồm:

 • Hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Tờ khai hải quan
 • Hóa đơn thương mại
 • Vận đơn
 • Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • Phiếu đóng gói

Hàng hóa thuộc kiểm tra hàng hóa luồng vàng, chịu sự kiểm tra chi tiết bộ hồ sơ.

Sau khi đã kiểm tra không có vấn đề gì, chuyển sang khâu tài chính nộp thuế và lệ phí hải quan. Hàng hóa thuộc diện có thuế suất xuất khẩu là 0%, thuế giá trị gia tăng 10% trên tổng cộng tiền hàng. Hóa đơn giá trị gia tăng liên 2 giao cho người mua, liên 3 lưu nội bộ

Bước 8: Giao hàng

 • Liên hệ với hãng vận chuyển hay đại lý để lấy đăng ký gửi hàng kèm danh mục hàng xuất. Thuê hay mượn vỏ công bằng cách lấy lệnh cấp vỏ từ hãng kèm phiếu đóng gói và kẹp chì hãng tàu.
 • Căn cứ vào chi tiết hàng xuất khẩu lập bản đăng ký hàng chuyên chở.Xuất trình bản đăng ký hàng chuyên chở cho người vận tải để lấy hồ sơxếp hàng.
 • Trao đổi với cơ quan điều độ cảng để nắm vững ngày giờ làm hàng.
 • Bố trí phương tiện đưa hàng vào cảng, xếp hàng lên tàu.
 • Lấy biên lai thuyền phó (Mate’s Receipt) và đổi biên lai thuyền phó lấyvận đơn đường biển. Vận đơn đường biển phải là vận đơn hoàn hảo, đãbốc hàng (Clean on board B/L) và phải chuyển nhượng được(negotiable). Vận đơn cần được chuyển gấp về bộ phận kế toán để lậpbộ chứng từ thanh toán.
 • Về đường đi của tàu trên đường biển:

Từ cảng Hải Phòng, Việt Nam đến cảng Busan, Hàn Quốc có thể có hai tuyến đường.

Một là đi trực tiếp từ cảng Hải Phòng đến cảng Busan. Quãng đường này nhanh hơn rủi ro nhỏ hơn tuy nhiên tiền cước cao hơn.

Hai là đi từ cảng Hải Phòng đến cảng Shanghai, Trung Quốc rồi mới đi đến cảng Busan. Lộ trình này sẽ lâu hơn, rủi ro nhiều hơn nhưng cước phí rẻ hơn lộ trình trên.

Bước 9: Thanh toán bằng thư tín dụng L/C không hủy ngang

Bên xuất khẩu – Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại Việt Nam chuẩn bị bộ chứng từ đầy đủ, hợp lệ theo yêu cầu của ngân hàng theo điều khoản trong thư tín dụng trước đó.

Tất cả chứng từ phải đầy đủ không thừa không thiếu.

Bộ chứng từ phải không có sai sót về mặt hình thức, chữ viết kí tự hay nội dung.

Số lượng chứng từ và bản sao và bản chính phải đầy đủ.

Xuất trình trong thời hạn hiệu lực của thư tín dụng và thời hạn của hợp đồng.

Bước 10: Xử lí khiếu nại nếu có

Nghiệp vụ giải quyết khiếu nại thông thường chỉ xảy ra khi có sự khiếu nại từ phía khách hàng. Thông thường khi có sự khiếu nại của khác hàng thì bên xuất khẩu sẽ giải quyết khiếu nại theo quy định trong hợp đồng.

Ngoài tư vấn về hợp đồng xuất nhập khẩu, Indochina247 tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển trong nước và quốc tế, khai báo hải quan, xin giấy phép, cho thuê kho bãi…

Phân tích bộ chứng từ xuất khẩu gỗ dán plywood Việt Nam - Hàn Quốc
Phân tích bộ chứng từ xuất khẩu gỗ dán plywood Việt Nam – Hàn Quốc
Phân tích bộ chứng từ xuất khẩu gỗ dán plywood Việt Nam - Hàn Quốc
Phân tích bộ chứng từ xuất khẩu gỗ dán plywood Việt Nam – Hàn Quốc
Phân tích bộ chứng từ xuất khẩu gỗ dán plywood Việt Nam - Hàn Quốc
Phân tích bộ chứng từ xuất khẩu gỗ dán plywood Việt Nam – Hàn Quốc
Phân tích bộ chứng từ xuất khẩu gỗ dán plywood Việt Nam - Hàn Quốc
Phân tích bộ chứng từ xuất khẩu gỗ dán plywood Việt Nam – Hàn Quốc

Nhận đặt hàng order và vận chuyển trọn gói từ Mỹ và Canada

Vận chuyển hàng lẻ bằng đường biển sang Philippines

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Hotline: 0868.356.797

error: Content is protected !!