Công ty là DNCX (100% vốn Nhật Bản) xuất hàng đi nước ngoài

Công ty là DNCX (100% vốn Nhật Bản) xuất hàng đi nước ngoài

Hỏi: Công ty là DNCX (100% vốn Nhật Bản), nếu hàng xuất đi nước ngoài (có giá trị dưới 1 triệu đồng) qua đường Chuyển phát nhanh (Fedex, DHL) thì có bắt buộc mở tờ khai hải quan hay không? Căn cứ qui định nào? Nếu hàng mẫu (trị giá cũng dưới 1 triệu đồng) …

Công ty là DNCX (100% vốn Nhật Bản) xuất hàng đi nước ngoài Read More »