Chuyen phat nhanh di an giang

Dự án cải cách tổ chức tín dụng được Thủ tướng phê duyệt

Dự án cải cách tổ chức tín dụng được Thủ tướng phê duyệt Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1058/ QĐ-TTg phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng kết hợp với việc xử lý nợ xấu trong giai đoạn 2016-2020.   Dự án nhằm cơ cấu …

Dự án cải cách tổ chức tín dụng được Thủ tướng phê duyệt Read More »