Dịch vụ xin cấp giấy phép nhập khẩu bộ thông tin

Dịch vụ xin cấp giấy phép nhập khẩu của Bộ thông tin truyền thông nhanh chóng Thông tư 14 /2011/TT-BTTTT  ngày ngày 07 tháng 6 năm 2011 công bố danh mục mặt hàng cụ thể theo mã số HS, quy định điều kiện và thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu đối với hàng hoá …

Dịch vụ xin cấp giấy phép nhập khẩu bộ thông tin Read More »