Nhiều bộ ngành và tỉnh bị đề nghị cắt vốn đầu tư công do xây kho bừa bãi

Nhiều cơ quan nhà nước bị cắt vốn đầu tư công do xây kho bừa bãi cho logistics Các nội dung có liên quan có thể tham khảo thêm:  1- Dịch vụ vận chuyển hàng bao thuế từ Mỹ về Việt Nam 2- Dịch vụ vận chuyển hàng bao thuế từ Đức về Việt Nam …

Nhiều bộ ngành và tỉnh bị đề nghị cắt vốn đầu tư công do xây kho bừa bãi Read More »