C/O form A

dieu kien cap co form a

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP C/O MẪU A

C/O form A là được cấp theo Hệ thống ưu đãi phổ cập (GSP) của các nước có tên ở mặt sau Mẫu. C/O form A được cấp khi hàng hoá được xuất khẩu sang nước đã cho Việt Nam được hưởng ưu đãi từ GSP. Tuy nhiên, hàng hoá phải đáp ứng các tiêu …

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP C/O MẪU A Read More »

Hotline: 0868.356.797

error: Content is protected !!