Các sai phạm liên quan đến hàng giả hàng nhái gian lận thương mại lĩnh vực y tế tăng cao

Các sai phạm liên quan đến hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại lĩnh vực y tế tăng cao. Ông Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, thành viên Ban chỉ đạo 389 cho biết, năm 2016, trong lĩnh vực dược phẩm; Bộ Y tế đã thanh tra, kiểm tra 137 cơ sở […]

Các sai phạm liên quan đến hàng giả hàng nhái gian lận thương mại lĩnh vực y tế tăng cao Read More »