Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại

(Chia sẻ kinh nghiệm)

– Trình tự thực hiện: 

–  Đối với cá nhân, tổ chức:

 Khi làm thủ tục hải quan người khai hải quan nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan hồ sơ hải quan

– Đối với cơ quan hành chính nhà nước:

Bước 1. Cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra điều kiện và đăng ký tờ khai hải quan; kiểm tra hồ sơ và thông quan đối với lô hàng miễn kiểm tra thực tế hàng hoá

+ Tiếp nhận hồ sơ hải quan từ người khai hải quan theo qui định tại Điều 11 Thông tư số 79/2009/TT-BTC.

+ Nhập mã số thuế, kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai (cưỡng chế, vi phạm, chính sách mặt hàng):

+ Nhập thông tin khai trên tờ khai hải quan hoặc khai qua mạng, hệ thống sẽ tự động cấp số tờ khai và phân luồng hồ sơ

+ Đăng ký tờ khai (ghi số tờ khai do hệ thống cấp lên tờ khai)

+ In Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan

+ Kiểm tra hồ sơ hải quan

+ Duyệt hoặc quyết định thay đổi hình thức kiểm tra thực tế hàng hoá theo khoản 2 Điều 29 Luật Hải quan và duyệt kết quả kiểm tra hồ sơ hải quan

+ Nhập thông tin trên Lệnh vào hệ thống và xử lý kết quả kiểm tra sau khi được lãnh đạo chi cục duyệt, chỉ đạo

+ Xác nhận đã làm thủ tục hải quan và chuyển sang Bước 3 đối với hồ sơ được miễn kiểm tra thực tế hàng hoá  hoặc chuyển hồ sơ phải kiểm tra thực tế hàng hoá sang Bước 2.

Bước 2: Kiểm tra thực tế hàng hóa và thông quan đối với lô hàng phải kiểm tra thực tế:

+ Đề xuất xử lý việc khai bổ sung khi người khai hải quan có yêu cầu trước thời điểm kiểm tra thực tế hàng hoá

+ Kiểm tra thực tế hàng hóa

+ Ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá và kết luận kiểm tra

+ Xử lý kết quả kiểm tra

+ Xác nhận đã làm thủ tục hải quan

Bước 3: Thu thuế, lệ phí hải quan; đóng dấu “Đã làm thủ tục hải quan”; trả tờ khai cho người khai hải quan.

Bước 4: Phúc tập hồ sơ:

– Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+  Tờ khai hải quan: nộp 02 bản chính;

+ Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng: nộp 01 bản sao (trừ hàng hoá nêu tại khoản 5, khoản 7, khoản 8 Điều 6 Thông tư này); hợp đồng uỷ thác xuất khẩu (nếu xuất khẩu uỷ thác): nộp 01 bản sao;

Hợp đồng mua bán hàng hoá phải là bản tiếng Việt hoặc bản tiếng Anh, nếu là ngôn ngữ khác thì người khai hải quan phải nộp kèm bản dịch ra tiếng Việt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bản dịch.

+ Tuỳ trường hợp cụ thể dưới đây, người khai hải quan nộp thêm, xuất trình các chứng từ sau:

++ Bản kê chi tiết hàng hoá đối với trường hợp hàng hoá có nhiều chủng loại hoặc đóng gói không đồng nhất: nộp 01 bản chính;

++ Giấy phép xuất khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu theo quy định của pháp luật: nộp 01 bản chính nếu xuất khẩu một lần hoặc bản sao khi xuất khẩu nhiều lần và phải xuất trình bản chính để đối chiếu, lập phiếu theo dõi trừ lùi;

+ Các chứng từ khác có liên quan theo quy định của pháp luật: nộp 01 bản chính;

+ Trường hợp hàng hoá thuộc đối tượng được miễn thuế xuất khẩu, ngoài các giấy tờ nêu trên, phải có thêm:

++ Danh mục hàng hóa miễn thuế kèm theo phiếu theo dõi trừ lùi đã được đăng ký tại cơ quan hải quan, đối với các trường hợp phải đăng ký danh mục theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 101 Thông tư này: nộp 01 bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu và trừ lùi;

++ Giấy báo trúng thầu hoặc giấy chỉ định thầu kèm theo hợp đồng cung cấp hàng hoá, trong đó có quy định giá trúng thầu hoặc giá cung cấp hàng hoá không bao gồm thuế xuất khẩu (đối với trường hợp tổ chức, cá nhân trúng thầu xuất khẩu); hợp đồng uỷ thác xuất khẩu hàng hoá, trong đó có quy định giá cung cấp theo hợp đồng uỷ thác không bao gồm thuế xuất khẩu (đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu): nộp 01 bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu;

++ Giấy tờ khác chứng minh hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế;

++ Bảng kê danh mục, tài liệu của hồ sơ đề nghị miễn thuế.

– Số lượng hồ sơ:    01 (bộ)

– Thời hạn giải quyết: 8 giờ kể từ khi tiếp nhận hồ sơ

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Hải quan

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thông quan

– Lệ phí (nếu có): 20.000 đồng

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

+ Tờ khai hàng hóa xuất khẩu HQ/2002-XK;

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hải quan sửa đổi năm 2005.

+ Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

+     Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

+ Quyết định 1171/QĐ-TCHQ ngày 16/5/2009 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

+ Quyết định 1257/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2001 v/v ban hành mẫu tờ khai hải quan hàng hóa XK, NK, giấy thông báo thuế và quyết định điều chỉnh thuế

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại

Xu hướng tìm kiếm “Chuyển phát nhanh”: 

Chuyển phát nhanh hàng xách tay giá rẻ, chuyen phat nhanh gia re, dịch vụ Chuyển phát nhanh hàng xách tay giá rẻ , dich vu chuyen phat nhanh gia re , dịch vụ Chuyển phát nhanh hàng xách tay , dich vu chuyen phat nhanh, Chuyển phát nhanh hàng xách tay DHL, Chuyển phát nhanh hàng xách tay TNT, Chuyển phát nhanh hàng xách tay UPS, Chuyển phát nhanh hàng xách tay Fedex, dịch vụ Chuyển phát nhanh hàng xách tay hỏa tốc VNpost, dịch vụ chuyển phát nhanh Viettel Post, Chuyển phát nhanh hàng xách tay tốt nhất , chuyen phat nhanh tot nhat , Chuyển phát nhanh hàng xách tay uy tín nhất , chuyen phat nhanh uy tín nhat , dịch vụ Chuyển phát nhanh hàng xách tay trong ngày , dich vu chuyen phat nhanh trong ngay , Chuyển phát nhanh hàng xách tay trong ngày , chuyen phat nhanh trong ngay , các dịch vụ Chuyển phát nhanh hàng xách tay , cac dich vu chuyen phat nhanh , phát chuyển nhanh , chuyen phat nhanh , Chuyển phát nhanh hàng xách tay toàn quốc , chuyen phat nhanh toan quoc , chuyển hàng nhanh trong nước , chuyen hang nhanh trong nuoc , chuyển hàng trong nước , chuyen hang trong nuoc , dịch vụ Chuyển phát nhanh hàng xách tay trong nước giá rẻ , dich vu chuyen phat nhanh trong nuoc gia re , dịch vụ chuyển hàng trong nước giá rẻ , dich vu chuyen hang trong nuoc gia re , gửi bưu phẩm trong nước , gui buu pham trong nuoc , gửi Chuyển phát nhanh hàng xách tay trong nước , gui chuyen phat nhanh trong nuoc , dịch vụ Chuyển phát nhanh hàng xách tay quốc tế , dich vu chuyen phat nhanh quoc te , Chuyển phát nhanh hàng xách tay hỏa tốc , chuyen phat nhanh hoa toc , chuyển phát hỏa tốc , chuyen phat hoa toc , Chuyển phát nhanh hàng xách tay hỏa tốc trong ngày , chuyen phat nhanh hoa toc trong ngay , dịch vụ Chuyển phát nhanh hàng xách tay hỏa tốc , dich vu chuyen phat nhanh hoa toc , dịch vụ ship hàng , dich vu ship hang nhanh , gửi hỏa tốc , gui hoa toc , Chuyển phát nhanh hàng xách tay hà nội , chuyen phat nhanh ha noi , Chuyển phát nhanh hàng xách tay quốc tế giá rẻ , chuyen phat nhanh quoc te gia re , vận chuyển hàng đi hà nội , van chuyen hang di Sai gon , vận chuyển hàng đi Sài gòn , chuyen hang nhanh ha noi sai gon , Chuyển phát nhanh hàng xách tay hà nội sài gòn , gửi hàng bưu điện , gui hang buu dien , chuyển phát hàng hóa trong nước , chuyen phat hang hoa trong nuoc , dịch vụ Chuyển phát nhanh hàng xách tay tại hà nội , dich vu chuyen phat nhanh tai Ha noi , chuyển phát quốc tế , chuyen phat quoc te , Chuyển phát nhanh hàng xách tay nội thành gom hàng đi Hàn Quốc, chuyen phat nhanh noi thanh gom hang di Han Quoc, báo giá Chuyển phát nhanh hàng xách tay đi Hàn quốc, bao gia chuyen phat nhanh di Han Quoc, giá vận chuyển hàng đi Hàn Quốc, gia van chuyen hang di Han Quoc, dịch vụ vận chuyển hàng đi Hàn Quốc nhanh và giá rẻ, dich vu van chuyen hang di Han Quoc nhanh va gia re

 

Hotline: 0868.356.797

error: Content is protected !!