Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu hóa chất

77 / 100

Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu hóa chất

Công ty Indochina247 cung cấp thủ tục xin giấy phép nhập khẩu hoá chất.

Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu hóa chất
Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu hóa chất

 1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu gửi Cục Hóa chất gồm:

a) Đơn đề nghị nhập khẩu, xuất khẩu theo quy định tại ;
b) Hợp đồng nhập khẩu, xuất khẩu hoặc các chứng từ như hợp đồng nguyên tắc, thoả thuận bán hàng, mua hàng. Trường hợp hồ sơ nộp qua đường bưu điện thì doanh nghiệp nộp bản sao hợp đồng có chứng thực; trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp thì doanh nghiệp nộp bản sao hợp đồng kèm theo bản chính để đối chiếu, so sánh.

2. Thời gian cấp Giấy phép nhập khẩu hóa chất

a) Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, Cục Hóa chất thông báo cho tổ chức, cá nhân nội dung chưa đầy đủ, chưa hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ 01 lần duy nhất;
b) Trong thời gian không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn và hồ sơ hợp lệ, Cục Hóa chất kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp giấy phép hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do chưa cấp hoặc không cấp.

3. Thời hạn của Giấy phép nhập khẩu hóa chất

Giấy phép được cấp theo hợp đồng nhập khẩu, xuất khẩu và có giá trị trong thời hạn ghi tại Giấy phép.

4. Gia hạn Giấy phép nhập khẩu hóa chất

a) Trường hợp hết thời hạn ghi trong Giấy phép nhưng việc nhập khẩu, xuất khẩu chưa thực hiện được hoặc thực hiện chưa xong thì doanh nghiệp phải có công văn đề nghị kèm theo bản sao Giấy phép đã được cấp và bản sao trừ lùi của cơ quan hải quan để Bộ Công Thương xem xét gia hạn thêm.

Bản sao Giấy phép và bản sao trừ lùi của cơ quan hải quan theo một trong các hình thức sau:
– Bản sao có chứng thực: đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện;
– Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu: đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp;
– Bản scan từ bản gốc: đối với hồ sơ nộp qua mạng điện tử.
b) Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép, Cục Hóa chất thông báo cho tổ chức, cá nhân nội dung chưa đầy đủ, chưa hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ 01 lần duy nhất.
Thời hạn cấp Giấy phép gia hạn chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn và hồ sơ quy định. Giấy phép chỉ gia hạn một lần trong năm kế hoạch, thời gian gia hạn không quá 03 (ba) tháng. Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu hóa chất 

Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu hóa chất

STT
Yêu cầu, câu hỏi
Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời
1
Số hồ sơ
B-BCT-174827-TT
2
Tên Cơ quan thống kê
Cục Hóa chất – Bộ Công Thương
3
Tên thủ tục hành chính
Cấp giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp
4
Lĩnh vực thống kê
Hóa chất
5
Trình tự thực hiện
– Các tổ chức đề nghị cấp giấy phép nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến  Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) – 91 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
– Cục Hóa chất kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, Cục Hóa chất thông báo cho tổ chức, cá nhân nội dung chưa đầy đủ, chưa hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ 01 lần duy nhất;
– Trong thời gian không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn và hồ sơ hợp lệ quy định tại khoản 2 Điều này, Cục Hóa chất kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp giấy phép hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do chưa cấp hoặc không cấp.
– Tổ chức nhận Giấy phép trực tiếp tại Cục Hóa chất hoặc bằng đường bưu điện.
6
Cách thức thực hiện
– Nộp trực tiếp;
– Qua đường bưu điện.
7
Hồ sơ
– Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp (theo mẫu);
– Hợp đồng nhập khẩu, xuất khẩu hoặc các chứng từ như hợp đồng nguyên tắc, thoả thuận bán hàng, mua hàng. Trường hợp hồ sơ nộp qua đường bưu điện thì doanh nghiệp nộp bản sao hợp đồng có chứng thực; trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp thì doanh nghiệp nộp bản sao hợp đồng kèm theo bản chính để đối chiếu, so sánh.
8
Thời hạn giải quyết
10 ngày làm việc từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ
9
Cơ quan thực hiện TTHC
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có) Cục Hóa chất
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hóa chất
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):
10
Đối tượng thực hiện TTHC
Cá nhân
Tổ chức
11
TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?
Tên mẫu đơn
Mô tả
Mẫu đơn xin cấp giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp
Mẫu đơn xin cấp giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp
12
Phí, lệ phí
Không
13
Kết quả của việc thực hiện TTHC
Giấy phép
14
Ngoài quy định về thủ tục, có yêu cầu hoặc điều kiện nào để được cấp một trong các loại giấy nêu tại câu hỏi 13 hay không?
Không
15
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu
Mô tả
 
Luật của Quốc hội
Luật Phòng, chống ma tuý ngày 9 tháng 12 năm 2000 và sửa đổi bổ sung năm  2008.
Chi tiết
Nghị định của Chính phủ
Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất; số 80/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 hướng dẫn việc kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy ở trong nước và số 58/2003/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2003 quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần;
Chi tiết
Quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
Chi tiết
Thông tư của Bộ
Thông tư số 13/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương
Chi tiết
16
Thông tin liên hệ
  Họ tên:
Địa chỉ cơ quan: Cục Hóa chất,

Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu hóa chất
Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu hóa chất
Chuyển phát nhanh và làm thủ tục nhập khẩu hoá chất về Việt Nam
Chuyển phát nhanh và làm thủ tục nhập khẩu hoá chất về Việt Nam
Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu hóa chất
Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu hóa chất
Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu hóa chất
Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu hóa chất

Liên hệ với chúng tôi:

Công ty Cổ phần Bưu vận Quốc tế Đông Dương

Address: 157 Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Tel: 0868.356.797

Email: lienhe@indochina247.com

Web:  https://indochina247.com/

Các dịch vụ khác:

Dịch vụ chuyển phát nhanh hàng từ UK về Việt Nam.

Chuyên order và chuyển phát nhanh hàng từ Tây Ban Nha

Dịch vụ vận chuyển hàng xách tay từ Nhật về Việt Nam: 

Dịch vụ vận chuyển hàng xách tay từ Hàn Quốc về Việt Nam: 

Dịch vụ chuyển phát nhanh hàng xách tay từ Canada về Việt Nam:

Dịch vụ chuyển phát nhanh từ Nhật và Hàn Quốc về Việt Nam:

Dịch vụ vận chuyển hàng xách tay từ Mỹ về Việt Nam;

Dịch vụ vận chuyển hàng xách tay từ Anh về Việt Nam;

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ Lào về Việt Nam;

Dịch vụ vận chuyển đường bộ từ Campuchia về Việt Nam;

 Thông tin tư vấn dịch vụ vận chuyển:

Xu hướng tìm kiếm:

Chuyển phát nhanh, chuyển phát nhanh EMS, chuyển phát nhanh vnpt, Dhl, tnt, ups, fedex, giá chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát nhanh, Bảng giá chuyển phát nhanh, chuyển phát nhanh DHL, chuyển phát nhanh TNT, chuyển phát nhanh UPS, chuyển phát nhanh Fedex, chuyển phát nhanh bưu điện, chuyển phát nhanh Viettel, chuyển phát nhanh đi Mỹ, chuyển phát nhanh đi Anh, chuyển phát nhanh đi Nhật, chuyển phát nhanh đi Singapore và Hàn Quốc, chuyển phát nhanh Đài Loan, EMS tracking, Vnpost tracking, Viettel tracking,  DHL tracking,  TNT tracking,  UPS tracking,  TNT tracking, hàng xách tay, hàng xách tay Mỹ, hàng xách tay Hàn Quốc, hàng xách tay Đài Loan, hàng xách tay Úc, hàng xách tay Đức, hàng xách tay Hàn Quốc,

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Hotline: 0868.356.797

error: Content is protected !!