Nhà đầu tư nước ngoài đang chuyển sang ngành dịch vụ

Nhà đầu tư nước ngoài đang chuyển sang ngành dịch vụ. www.Indochina247.com Nhà đầu tư nước ngoài đang dần chuyển sang ngành dịch vụ, trong đó phải kể đến 3 nước đầu bảng là: Nhật bản, Thái lan và Trung Quốc. Các nhà đầu tư Nhật Bản đã chuyển sự tập trung của họ từ …

Nhà đầu tư nước ngoài đang chuyển sang ngành dịch vụ Read More »