bill of lading

Mẫu hợp đồng ngoại thương

CÁCH SOẠN THẢO CÁC HỢP ĐỒNG PHỔ BIẾN TRONG NGOẠI THƯƠNG

CÁCH SOẠN THẢO CÁC HỢP ĐỒNG PHỔ BIẾN TRONG NGOẠI THƯƠNG Soạn dự thảo hợp đồng (bước 1), đàm phán, sửa đổi bổ sung dự thảo (bước 2), hoàn thiện – ký kết hợp đồng (bước 3) là một quy trình cần thiết. Soạn dự thảo hợp đồng giúp cho doanh nghiệp văn bản hóa …

CÁCH SOẠN THẢO CÁC HỢP ĐỒNG PHỔ BIẾN TRONG NGOẠI THƯƠNG Read More »

Các điều khoản Incoterms 2010

Phân tích và vận dụng chuyên sâu Incoterms 2010

Phân tích và vận dụng chuyên sâu Incoterms 2010 Giới thiệu về Incoterms 2010 INCOTERMS là những điều khoản thiết yếu trong hoạt động thương mại quốc tế, nó qui định chi tiết trách nhiệm của người bán, người mua và thời điểm chuyển giao rủi ro giữa người mua và người bán. Incoterms 2010 …

Phân tích và vận dụng chuyên sâu Incoterms 2010 Read More »

Import and export consulting service

Free import and export consulting service Indochina247 provides consulting services of import and export free and inclusive for all types of goods. Import and export consulting service Is a company specializing in the field of customs declaration and international freight forwarding, Indochina247 always advises customers accurate information, timely customer support, saves time and costs, ensure …

Import and export consulting service Read More »

Hotline: 0868.356.797

error: Content is protected !!