Bồi thường

Mẫu hợp đồng ngoại thương

CÁCH SOẠN THẢO CÁC HỢP ĐỒNG PHỔ BIẾN TRONG NGOẠI THƯƠNG

CÁCH SOẠN THẢO CÁC HỢP ĐỒNG PHỔ BIẾN TRONG NGOẠI THƯƠNG Soạn dự thảo hợp đồng (bước 1), đàm phán, sửa đổi bổ sung dự thảo (bước 2), hoàn thiện – ký kết hợp đồng (bước 3) là một quy trình cần thiết. Soạn dự thảo hợp đồng giúp cho doanh nghiệp văn bản hóa …

CÁCH SOẠN THẢO CÁC HỢP ĐỒNG PHỔ BIẾN TRONG NGOẠI THƯƠNG Read More »

Các điều khoản Incoterms 2010

Phân tích và vận dụng chuyên sâu Incoterms 2010

Phân tích và vận dụng chuyên sâu Incoterms 2010 Giới thiệu về Incoterms 2010 INCOTERMS là những điều khoản thiết yếu trong hoạt động thương mại quốc tế, nó qui định chi tiết trách nhiệm của người bán, người mua và thời điểm chuyển giao rủi ro giữa người mua và người bán. Incoterms 2010 …

Phân tích và vận dụng chuyên sâu Incoterms 2010 Read More »

Hợp đồng kinh tế hay hợp đồng xuất nhập khẩu đều cần những điều khoản "Áo Giáp chống đạn"

Hợp đồng kinh tế hay hợp đồng xuất nhập khẩu đều cần những điều khoản “Áo Giáp chống đạn”

Hợp đồng kinh tế hay xuất nhập khẩu đều cần những điều khoản “Áo Giáp chống đạn” Chia sẻ chung về hợp đồng thương mại:  Không có một dạng hợp đồng chuẩn mực nào cho mọi mối quan hệ kinh doanh, tuỳ thuộc vào từng giao dịch, chúng ta sẽ cần đến những điều khoản …

Hợp đồng kinh tế hay hợp đồng xuất nhập khẩu đều cần những điều khoản “Áo Giáp chống đạn” Read More »

Hotline: 0868.356.797

error: Content is protected !!