Các điều khoản Incoterms 2010

Phân tích và vận dụng chuyên sâu Incoterms 2010

Phân tích và vận dụng chuyên sâu Incoterms 2010 Giới thiệu về Incoterms 2010 INCOTERMS là những điều khoản thiết yếu trong hoạt động thương mại quốc tế, nó qui định chi tiết trách nhiệm của người bán, người mua và thời điểm chuyển giao rủi ro giữa người mua và người bán. Incoterms 2010 …

Phân tích và vận dụng chuyên sâu Incoterms 2010 Read More »